Steun ons en help Nederland vooruit

Permanente verkiezingscommissie

De verkiezingscommissie is in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen verantwoordelijk voor het begeleiden en toezien op de juiste uitvoering van de interne verkiezingen. De verkiezingscommissie kijkt hierbij niet naar de geschiktheid van de kandidaten, maar alleen of aan alle vastgestelde procedures wordt voldaan.

Naast de kandidaatstelling en interne verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, begeleidt deze permanente commissie ook de verkiezing van kandidaten in overige functies. De zittingstermijn van deze commissie is drie jaar, met de mogelijkheid om één keer herkozen te worden.

Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

Laatst gewijzigd op 23 april 2020