Steun ons en help Nederland vooruit

Kascommissie

De kascontrolecommissie controleert jaarlijks steekproefsgewijs ‘de boeken’ van de penningmeester. Dit neemt normaal niet meer dan twee uur per jaar in beslag.

Leden worden voor twee jaar benoemd. Jaarlijks verlaat één van de leden de kascommissie, en wordt er een nieuw lid benoemd, zodat er altijd een lid in de commissie zit met ervaring van het voorgaande jaar.

De kascommissie bestaat momenteel uit:

Maarten van der Waal (Oldenzaal)

imi van Essen (Losser)

Laatst gewijzigd op 29 februari 2020