Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Noordoost-Twente

Bestuur

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de partij-organisatie, ledenadministratie, activiteiten en het interne democratisch proces.

Kascommissie

De kascontrolecommissie controleert jaarlijks steekproefsgewijs ‘de boeken’ van de penningmeester.

D66 Noordoost-Twente

Losser, Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen

D66 afdeling Noordoost-Twente bestaat uit de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. In de gemeente Losser heeft D66 een wethouder in het college van burgemeester en wethouders en een raadslid in de gemeenteraad. In de gemeente Oldenzaal heeft D66 een raadslid in de gemeenteraad.

Permanente verkiezingscommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het begeleiden van en toezien op de juiste uitvoering van de interne verkiezingen, zowel in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen als bij de verkiezing van kandidaten in overige functies. Klik op de titel om verder te lezen.

Promotiecommissie

De promotiecommissie organiseert het hele jaar door activiteiten zoals pubquizzen, politieke cafés, maar ook campagneactiviteiten.

Verkiezingsprogrammacommissies

Zowel Dinkelland, Losser als Oldenzaal hebben elk een eigen verkiezingsprogrammacommissie.
Naast de eigen activiteiten van iedere verkiezingsprogrammacommissie worden er ook gezamenlijke sessies georganiseerd om input te verzamelen. Uiteindelijk is wel elke commissie verantwoordelijk voor het eigen programma.