Steun ons en help Nederland vooruit

Visie bestuur D66 Noordoost-Twente

Dit document is vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 30 maart 2013.

De afdeling D66 Noordoost-Twente is opgericht om een bestuurlijke basis te bieden aan leden die actief  willen worden in de diverse gemeenten binnen de afdeling. Door dit eenvoudiger en toegankelijker te maken, wordt de kans groter dat meer kiezers in de gemeenten in Noordoost-Twente op D66 kunnen stemmen tijdens de komende en daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast biedt de uitbreiding van de afdeling meer potentieel om de diverse bestuurstaken te kunnen bezetten.

De afdeling D66 Noordoost-Twente kan de leden uit de diverse gemeenten ondersteunen door
bijvoorbeeld:

  • zorg te dragen voor ledenwerving en -activering, zowel voor de fractie(s) als voor het bestuur;
  • verbondenheid van de leden te stimuleren;
  • kennisdeling en -ontwikkeling van de leden te ondersteunen en te stimuleren;
  • contacten te onderhouden met andere D66 afdelingen op gemeentelijk, provinciaal, landelijk of zelfs Europees niveau, waardoor we niet zelf het wiel telkens hoeven uit te vinden, en gebruik kunnen maken van de invloed en kennis van D66 op de genoemde bestuursniveaus.

Een of meerdere van deze taken kunnen worden belegd bij commissies die tijdens een
afdelingsvergadering zijn aangesteld.

Wij verwachten een verdubbeling van het huidige ledental in de komende drie jaren en doen mee met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in ten minste twee gemeenten. In 2018 is het streven om in nog een gemeente extra mee te doen, of om dusdanig sterk te zijn geworden dat, indien de gemeenten van de afdeling zouden fuseren, we zeker in de nieuwe gemeenteraad gekozen zullen worden.

Concrete doelstellingen:

  • Een volledig functionerend bestuur in eerste helft van 2013.
  • Een verdubbeling van het ledenaantal in de komende drie jaren.
  • In de komende drie jaren schaduwfracties van ten minste twee leden realiseren in Losser,
  • Dinkelland en Tubbergen.
  • In 2014 in Oldenzaal en in ten minste één andere gemeente meedoen aan de  gemeenteraadsverkiezingen.
  • In 2018 in ten minste drie van de vier gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018