Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 december 2022

THEMA-AVOND: Energie en duurzaamheid

THEMA-AVOND

Energie en duurzaamheid, van landelijke uitdagingen naar lokale oplossingen.

Hoofdspreker is Rob Jetten, Minister van Energie en Klimaat.

Minister Jetten neemt ons mee in de uitdagingen die we nationaal en internationaal hebben. Met onze panelleden gaan we daarna in gesprek om te zien welke initiatieven er nu door de overheid, publieke sector en het bedrijfsleven in onze regio worden genomen, om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

De panelleden zijn:

Frans Feil,
Coördinator Stichting BEON.

Hanneke de Rijter
Directeur-bestuurder Woningstichting Tubbergen.

Jaimi van Essen
Wethouder gemeente Losser

U kunt desgewenst zelf ook deel nemen aan de discussie.

Maandag 23 januari 2023, 19.30 uur.
’t Oale Roadhoes,
Grotestraat 60,
7651 CK Tubbergen.

U kunt maximaal 2 tickets (5 € per stuk) bestellen via deze link
Deze tickets geven u recht op de entree en een kopje koffie.

Met vriendelijke groet,

D66 Noordoost-Twente, fractie Tubbergen.

Thema

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.

Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving.

We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

Lees meer